לוח שעות אימונים
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • Unique 360
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • 7Boom
  10:15-11:00
 • 7Boom
  14:30-15:15
 • 50/50
  16:45-17:30
 • Unique 360
  17:40-18:25
 • Triple A
  18:35-19:20
 • Triple A
  19:30-20:15
 • Wonder Hiit
  20:25-21:10
 • Wonder Hiit
  21:15-22:00
 • Triple A
  8:15-9:00
 • Unique 360
  9:15-10:00
 • Unique 360
  14:30-15:15
 • Unique 360
  16:45-17:30
 • Triple A
  17:40-18:25
 • Triple A
  18:35-19:20
 • 50/50
  19:30-20:15
 • 7Boom
  20:25-21:10
 • Kangoo Power
  21:15-22:00
 • Kangoo Power
  8:15-9:00
 • 7Boom
  9:15-10:00
 • Unique 360
  10:15-11:00
 • Triple A
  14:30-15:15
 • 7Boom
  16:45-17:30
 • Triple A
  17:40-18:25
 • Unique 360
  18:35-19:20
 • Wonder Hiit
  19:30-20:15
 • Kangoo Power
  20:25-21:10
 • 50/50
  21:15-22:00
 • 7Boom
  8:15-9:00
 • Unique 360
  9:15-10:00
 • Triple A
  10:15-11:00
 • Wonder Mom
  11:00-11:45
 • Triple A
  16:45-17:30
 • 50/50
  17:40-18:25
 • Kangoo Power
  18:35-19:20
 • Unique 360
  19:30-20:15
 • Triple A
  20:25-21:10
 • Wonder Hiit
  21:15-22:00
 • Wonder Core
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • 7Boom
  10:15-11:00
 • Unique 360
  16:45-17:30
 • Kangoo Power
  17:40-18:25
 • 50/50
  18:35-19:20
 • Unique 360
  19:30-20:15
 • 7Boom
  20:25-21:10
 • Kangoo Power
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • Wonder Core
  10:15-11:00
 • Unique 360
  11:15-12:00
 • Kangoo Power
  12:15-13:00
 • Unique 360
  20:30-21:15
 • Unique 360
  21:30-22:15