לוח שעות אימונים
 • ראשון
 • שני
 • שלישי
 • רביעי
 • חמישי
 • שישי
 • שבת
 • Unique 360
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • Unique 360
  17:00-17:45
 • Triple A
  18:00-18:45
 • Wonder Core
  19:00-19:45
 • Wonder Hiit
  20:00-20:45
 • Wonder Hiit
  21:00-21:15
 • Triple A
  8:15-9:00
 • Unique 360
  9:15-10:00
 • Unique 360
  14:30-15:15
 • Triple A
  17:00-17:45
 • Unique 360
  18:00-18:45
 • Kangoo Power
  19:00-19:45
 • Wonder Core
  20:00-20:45
 • Triple A
  21:00-21:45
 • Kangoo Power
  8:15-9:00
 • 7Boom
  9:15-10:00
 • Triple A
  14:30-15:15
 • Triple A
  17:00-17:45
 • Unique 360
  18:00-18:45
 • Wonder Hiit
  19:00-19:45
 • Kangoo Power
  20:00-20:45
 • Wonder Core
  21:00-21:45
 • 7Boom
  8:15-9:00
 • Unique 360
  9:15-10:00
 • Double Trouble
  17:00-17:45
 • Kangoo Power
  18:00-18:45
 • Unique 360
  19:00-19:45
 • Triple A
  20:00-20:45
 • Triple A
  21:00-21:45
 • Wonder Core
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • Unique 360
  17:00-17:45
 • Triple A
  18:00-18:45
 • 50/50
  19:00-19:45
 • Kangoo Power
  8:15-9:00
 • Triple A
  9:15-10:00
 • Wonder Core
  10:15-11:00
 • Kangoo Power
  19:30-20:15
 • Unique 360
  20:30-21:15